เอกสารแบบฟอร์มภายใน

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
เอกสารแบบฟอร์มภายใน
   บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะกูด
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
99 downloads 25-05-2021 11:12 Download
เผยแพร่แนวการยืมพัสดุ
82 downloads 25-05-2021 10:40 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ
353 downloads 28-08-2019 11:55 Download
แบบคำขอรหัสใช้งานโปรแกรม HOSxP
266 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ ระบบ Video Conference
298 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
265 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบคำขอใช้อินเตอร์เน็ต บนเครือข่ายของโรงพยาบาลเกาะกูด
292 downloads 28-08-2019 11:53 Download
276 downloads 28-08-2019 11:52 Download