เอกสารแบบฟอร์มภายใน

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
เอกสารแบบฟอร์มภายใน
   บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะกูด
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
174 downloads 25-05-2021 11:12 Download
เผยแพร่แนวการยืมพัสดุ
150 downloads 25-05-2021 10:40 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ
482 downloads 28-08-2019 11:55 Download
แบบคำขอรหัสใช้งานโปรแกรม HOSxP
363 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ ระบบ Video Conference
390 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
351 downloads 28-08-2019 11:54 Download
แบบคำขอใช้อินเตอร์เน็ต บนเครือข่ายของโรงพยาบาลเกาะกูด
384 downloads 28-08-2019 11:53 Download
366 downloads 28-08-2019 11:52 Download