ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลเกาะกูด

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
สขร.เมษายน 2565
0 downloads 03-05-2022 9:42 Download
สขร.มีนาคม 2565
5 downloads 30-03-2022 14:36 Download
สขร.มกราคม 2565
4 downloads 30-03-2022 14:34 Download
สขร.กุมภาพันธ์ 2565
4 downloads 30-03-2022 14:34 Download
สขร.พฤศจิกายน 64
17 downloads 27-01-2022 9:02 Download
สขร.ธันวาคม 64
17 downloads 27-01-2022 9:02 Download
สขร.ตุลาคม 64
19 downloads 27-01-2022 8:59 Download
แจ้งอนุมัติแผนรายการงบลงทุน 2565
20 downloads 27-01-2022 8:55 Download
ปิด ปลด ประกาศ
24 downloads 27-01-2022 8:50 Download
ขออนุมัติแจ้งเวียนประกาศแนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากร
19 downloads 27-01-2022 8:47 Download
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2564
19 downloads 27-01-2022 8:44 Download
235 downloads 12-06-2020 15:55 Download
309 downloads 18-05-2020 15:13 Download
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
397 downloads 20-03-2020 9:39 Download
325 downloads 20-03-2020 9:37 Download
336 downloads 20-03-2020 9:36 Download
544 downloads 16-03-2020 14:43 Download
437 downloads 07-02-2020 16:55 Download
393 downloads 31-01-2020 16:19 Download
407 downloads 14-01-2020 15:39 Download
323 downloads 13-12-2019 10:59 Download
373 downloads 13-12-2019 10:58 Download
373 downloads 13-12-2019 10:53 Download
324 downloads 13-12-2019 10:51 Download
348 downloads 13-12-2019 10:37 Download