EB 11

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
18-06-2020 14:12 Download
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:11 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓
18-06-2020 14:10 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒
18-06-2020 14:09 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑
18-06-2020 14:08 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:06 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:06 Download

Posted in EB11.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.