กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์,  ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล,  โรงพยาบาลเกาะกูด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
540 downloads 07-02-2018 14:01 Download
ระบบห้องฉุกเฉิน
892 downloads 07-02-2018 13:56 Download
วิธีการใช้ยา
680 downloads 07-02-2018 13:55 Download
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
748 downloads 07-02-2018 13:54 Download
ระบบงานแพทย์แผนไทยแบบใหม่
832 downloads 07-02-2018 13:53 Download
วิธีการรายงานผล LAB
604 downloads 07-02-2018 13:52 Download
ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2
670 downloads 07-02-2018 13:51 Download
การใช้งานระบบห้องยา
765 downloads 07-02-2018 13:50 Download
ระบบงานห้องชำระเงิน
488 downloads 07-02-2018 13:48 Download
ระบบงานห้องคลอด
633 downloads 07-02-2018 13:47 Download
ระบบงานทันตกรรม
483 downloads 07-02-2018 13:46 Download
ระบบงานผู้ป่วยใน
855 downloads 07-02-2018 13:46 Download
การใช้งานระบบซักประวัติผู้ป่วย
735 downloads 07-02-2018 13:45 Download
การบันทึกลงผล X-Ray
492 downloads 07-02-2018 13:36 Download

%d bloggers like this: