กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์,  ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล,  โรงพยาบาลเกาะกูด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
553 downloads 07-02-2018 14:01 Download
ระบบห้องฉุกเฉิน
907 downloads 07-02-2018 13:56 Download
วิธีการใช้ยา
696 downloads 07-02-2018 13:55 Download
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
758 downloads 07-02-2018 13:54 Download
ระบบงานแพทย์แผนไทยแบบใหม่
843 downloads 07-02-2018 13:53 Download
วิธีการรายงานผล LAB
614 downloads 07-02-2018 13:52 Download
ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2
680 downloads 07-02-2018 13:51 Download
การใช้งานระบบห้องยา
780 downloads 07-02-2018 13:50 Download
ระบบงานห้องชำระเงิน
498 downloads 07-02-2018 13:48 Download
ระบบงานห้องคลอด
645 downloads 07-02-2018 13:47 Download
ระบบงานทันตกรรม
495 downloads 07-02-2018 13:46 Download
ระบบงานผู้ป่วยใน
867 downloads 07-02-2018 13:46 Download
การใช้งานระบบซักประวัติผู้ป่วย
745 downloads 07-02-2018 13:45 Download
การบันทึกลงผล X-Ray
502 downloads 07-02-2018 13:36 Download

%d bloggers like this: