กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์,  ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล,  โรงพยาบาลเกาะกูด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
07-02-2018 14:01 Download
ระบบห้องฉุกเฉิน
07-02-2018 13:56 Download
วิธีการใช้ยา
07-02-2018 13:55 Download
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
07-02-2018 13:54 Download
ระบบงานแพทย์แผนไทยแบบใหม่
07-02-2018 13:53 Download
วิธีการรายงานผล LAB
07-02-2018 13:52 Download
ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2
07-02-2018 13:51 Download
การใช้งานระบบห้องยา
07-02-2018 13:50 Download
ระบบงานห้องชำระเงิน
07-02-2018 13:48 Download
ระบบงานห้องคลอด
07-02-2018 13:47 Download
ระบบงานทันตกรรม
07-02-2018 13:46 Download
ระบบงานผู้ป่วยใน
07-02-2018 13:46 Download
การใช้งานระบบซักประวัติผู้ป่วย
07-02-2018 13:45 Download
การบันทึกลงผล X-Ray
07-02-2018 13:36 Download