กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์,  ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล,  โรงพยาบาลเกาะกูด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
604 downloads 07-02-2018 14:01 Download
ระบบห้องฉุกเฉิน
967 downloads 07-02-2018 13:56 Download
วิธีการใช้ยา
753 downloads 07-02-2018 13:55 Download
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
809 downloads 07-02-2018 13:54 Download
ระบบงานแพทย์แผนไทยแบบใหม่
904 downloads 07-02-2018 13:53 Download
วิธีการรายงานผล LAB
671 downloads 07-02-2018 13:52 Download
ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน Mode2
736 downloads 07-02-2018 13:51 Download
การใช้งานระบบห้องยา
846 downloads 07-02-2018 13:50 Download
ระบบงานห้องชำระเงิน
547 downloads 07-02-2018 13:48 Download
ระบบงานห้องคลอด
692 downloads 07-02-2018 13:47 Download
ระบบงานทันตกรรม
553 downloads 07-02-2018 13:46 Download
ระบบงานผู้ป่วยใน
915 downloads 07-02-2018 13:46 Download
การใช้งานระบบซักประวัติผู้ป่วย
805 downloads 07-02-2018 13:45 Download
การบันทึกลงผล X-Ray
552 downloads 07-02-2018 13:36 Download

%d bloggers like this: